Privacy

ManyMaps en uw vertrouwelijke gegevens.

ManyMaps verklaart hierbij formeel dat de door u opgegeven vertrouwelijke gegevens uitsluitend gebruikt worden voor de interne behandeling van uw bestellingen. ManyMaps verbindt er zich toe deze gegevens nooit door te geven aan derden.
!